Publikum Kommunikation
Valkendorfsgade 30
DK-1151 København K
4070 8050
service@publikum.biz
Nyheder

Succesrig ulands-kampagne bliver forlænget med flere år

Over 50 virksomheder, 80 danske bistandsorganisationer, Danida og FN (UNDP Nordic) blev engagerede aktører i den helt nyskabende ulands-kampagne, Verdens Bedste Nyheder, i efteråret 2010. Publikum Kommunikation stod sammen med vores ”søsterbureau”, inVirke, bag kampagnens strategi og detailkoncepter. Vi var også ind gennem kampagneopbygningen og i selve kampagneperioden løbende strategisk sparringspartner for kampagneledelsen og leverede PR, eventkoncept, en masse tekst og stod for hele det særlige partnerskabskoncept, der fik engageret en lang række kendte virksomheder.

Kampagnen samlede for første gang hele miljøet af bistands- og CSR-aktører i en fælles kommunikation til danskerne – og blev trods et beskedent budget en så stor succes, at Danida og generalsekretærerne for alle de førende organisationer nu har besluttet at gentage Verdens bedste Nyheder i 2011 i en ny dragt – og igen i årene fremover.

Publikum Kommunikation og inVirke fortsætter med sine opgaver som bureauer på kampagnen. Og igen med bureauet 2+1 som leverandør af alle de grafiske ydelser.

Men først skal vi i de kommende uger lægge den centrale strategi for, hvordan et eventbåret og nyhedsfokuseret kampagnekoncept helt konkret kan fortsættes og omskabes, så det bliver levedygtigt og stærkt kommunikerende med nye platforme i årene fremover.
NYHED:
Grundskole: Succes med pressemeddelelser
Nu skal du have succes med dine pressemeddelelser. Her er et basiskursis.
NYHED:
Nu er den bedste webdesigner en tekstforfatter
Fokuser på indhold – en tekstforfatter kan være din bedste webdesigner.