Publikum Kommunikation
Valkendorfsgade 30
DK-1151 København K
4070 8050
service@publikum.biz
Nyheder

Ambitiøs ulandskampagne skydes i gang

I dag, 17. august, lancerer de danske udviklingsorganisationer, FN og Danida en anderledes oplysnings¬kampagne, ”Verdens Bedste Nyheder”. Den bakkes op af knapt 50 danske virksomheder. Publikum Kommunikation har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af kampagnen samt i eksekveringen - herunder det særlige erhvervspartnerkoncept.


Kampagnen vil fortælle danskerne den glædelige nyhed, at indsatsen mod verdens nød og elendighed rent faktisk har skabt forbløffende store fremskridt verden over. Og en ny undersøgelse viser, at den nyhed vil komme meget bag på de fleste danskere. Det er første gang, de danske udviklingsorganisationer går sammen i en så stor, fælles satsning.

Kampagnen er anderledes, fordi den fokuserer på at få fortalt de store, glædelige nyheder om de markante fremskridt i ulandene, dem, som de fleste danskere ikke kender – en slags ”tak for indsatsen”, kan man sige.

 

Og det er der god grund til, fremgår det af dagens pressemeddelelse. For en undersøgelse fra Capacent viser, at danskerne har et sært forhold til ulandsbistand. På den ene side er danskerne overvældende positive over for at hjælpe verdens fattige – det mener vi simpelthen, at vi har en moralsk forpligtelse til. Men samtidig er vi meget mere pessimistiske end folk i lande omkring os: De fleste er overbevist om, at hjælpen ikke rigtig rykker noget. Kun 24 procent tror på, at der sker fremskridt i kampen mod fattigdommen. Endnu færre – kun 12 procent – tror, at det nogensinde kan lykkes at udrydde verdens fattigdom og nød.

Virkeligheden er meget bedre
Men virkeligheden er stik modsat af, hvad danskerne går rundt og tror. Selv om der stadig er alvorlige udfordringer, så viser alle fakta, at der er skabt så store fremskridt, at de fleste bliver overumplet. Det viser også den helt nye, globale statusrapport, som FN-organet UNDP offentliggør i Danmark i dag:

 

F.eks. går godt 90% af børnene i u-lande nu i skole. Og på 20 år er der blevet 400 millioner færre fattige, mens 1,6 milliarder flere har fået adgang til rent drikkevand. Og mange steder i verden er der de rene ”små” mirakelhistorier. Førende eksperter og FN selv er enige om, at vi nu er så langt fremme, at hvis verden holder fast i en målrettet indsats, så vil det rent faktisk være muligt inden for et par årtier at gøre ulandsbistand til noget, man kun kan læse om i historiebøgerne.

Virksomheder hjælper med at bære budskabet ud
Også den måde, som ”Verdens Bedste Nyheder” vil nå ud til danskerne med de gode nyheder på, er anderledes. de gode nyheder på overraskende måder.
Kampagnen har indgået et partnerskab med knap 50 danske erhvervsvirksomheder. De har valgt at støtte oplysningsindsatsen ved selv at bære budskaberne ud til deres medarbejdere og kunder. F.eks. gennem kundemagasiner, i butikker, i nyhedsbreve og på internet. Generelt er det virksomheder, der i forvejen gør en indsats og de fleste er også tilsluttet FN’s ansvarlighedsprogram for virksomheder, Global Compact. Blandt partnere er store virksomheder som Kohberg, Tryg, home, Statoil, Arla, Tiger, SAS, Lego, Danske Bank og COOP.

Aktiviteter landet over
Kampagnen vil også blive synlig gennem en vifte af andre aktiviteter. Udviklingsorganisationerne selv vil gennemføre en række aktiviteter og events året ud, og i september vil kendte danskere og politikere fra alle lejre gå på gaden sammen med frivillige fra organisationerne ved en fælles begivenhed i byer over hele landet.


”Verdens Bedste Nyheder” er en del af arbejdet for at udbrede kendskabet til FN’s otte 2015 Mål, også kaldet millennium-målene, som 200 af verdens lande har tilsluttet sig og som opstiller målsætninger for, hvor langt verden skal være nået med bekæmpelse af fattigdom i 2015. Kampagnen foregår også op til FN’s vigtige 2015-topmøde i New York 20.-22. september, hvor verdens ledere samles igen og hvor Danmark har formandskabet.

”Danskerne har en alt for skeptisk holdning til indsatsen i u-landene. For nok går det vitterlig stadig for langsomt fremad nogle steder og hundreder af millioner mennesker lever stadig i dyb nød. Men problemerne og tilbageslagene overskygges altså af en stærk, overordnet, positiv tendens. Det er der god grund til at glæde sig over. Og det fortjener alle danskere at få at vide,” forklarer Thomas Ravn-Pedersen, leder af 2015 Kampagnesekretariatet, som styrer kampagnen i samarbejde med bureauerne Publikum Kommunikation og 2+1 Idébureau.

NYHED:
Grundskole: Succes med pressemeddelelser
Nu skal du have succes med dine pressemeddelelser. Her er et basiskursis.
NYHED:
Nu er den bedste webdesigner en tekstforfatter
Fokuser på indhold – en tekstforfatter kan være din bedste webdesigner.