Publikum Kommunikation
Valkendorfsgade 30
DK-1151 København K
4070 8050
service@publikum.biz
Nyheder

Klimakampagne slutter med succes

Efter næsten tre år slutter Klima- og Energiministeriets landsækkende oplysningskampagne ”1 ton mindre” i dag. Den sidste aktivitet i kampagnen foregik under FN’s klimatopmøde her i december – det var en klimacamp på Højbro Plads i København, hvor kampagnen i samarbejde med De Danske Spejderkorps, Saint-Gobain, Radio NovaFM og Home skabte en række klimaaktiviteter, som tiltrak tusindvis af nysgerrige københavnere og udenlandske gæster.

Publikum Kommunikation vandt i 2007 sammen med reklamebureauet Resenbro+ Miljøministeriets (senere Klima- og Energiministeriets) helt store kampagnesatsning ”1 ton mindre”, hvor alle danskere skulle opfordres til hver især at reducere deres energiforbrug og dermed deres personlige CO2-udledning. Hensigten var at gøre danskerne bevidste om at spare på energien i hverdagen og derigennem nedbringe Danmarks alt for høje CO2-udslip pr. person. Kampagnen varede i 3 år og sluttede med udgangen af 2009. Undervejs flyttede den sammen med Connie Hedegaard over i klima- og energiministeriet.

Publikum Kommunikation var idéudvikler, planlægger og koordinator af kampagnens overordnede plan, de praktiske detaljer, herunder produktionsstyring, events, kontakt til og sparring med kampagnens partnere, husede kampagnens sekretariat og stod for PR og pressekontakt.

E centralt element i kampagnen var de såkaldte klimaløfter. Der blev indsamlet næsten 100.000 klimaløfter, men der var ikke nogen kontrol med, om de rent faktisk blev overholdt. For hensigten var først og fremmest at gøre danskerne bevidste om, hvilke muligheder der var for at reducere det personlige CO2-udslip.

Partnermetoden i kampagnen er helt unik. Og den bidrog stærkt til, at kampagnen blev udbredt til hele landet og til millioner af danskere inden for relativ kort tid.
NYHED:
Grundskole: Succes med pressemeddelelser
Nu skal du have succes med dine pressemeddelelser. Her er et basiskursis.
NYHED:
Nu er den bedste webdesigner en tekstforfatter
Fokuser på indhold – en tekstforfatter kan være din bedste webdesigner.