Publikum Kommunikation
Valkendorfsgade 30
DK-1151 København K
4070 8050
service@publikum.biz
Nyheder

Klimakampagne bryder nye grænser med 134 aktive partnere

Publikum Kommunikation skabte en massiv succes med et nyskabende partnerkoncept mellem Klima- og Energiministeriet og hele 134 partnere, der både talte organisationer, kommuner og op imod 100 virksomheder. Publikum stod både for strategien og for hele kontakten, samarbejdet og den fælles projektudvikling mellem ministeriet og partnerne gennem tre år.

Ny, dansk model gik verden rundt
Ud over de massive kommunikationsgevinster skabte partnerskabsmodellen også stor opmærksomhed på regeringsniveau i en lang række lande kloden rundt, fordi det var en hidtil uset måde at skabe samarbejde på tværs af alle samfundsniveauer for at fremme en vigtig, offentlig dagsorden. En uformel og effektiv "dansk model", som de andre lande var forbløffede over og ivrige efter at hente inspiration fra. Derfor var partnerkonceptet også en af hovedårsagerne til, at EU Kommissionen hædrede "1 ton mindre"-kampagnen med sin "Best Practice"-pris i 2008.

Partnerskabet var en vital del af Miljøministeriets og senere Klima- og Energiministeriets store holdnings- og videnskampagne om klimaet, ”1 ton mindre”, som gennem tre år opfordrede alle danskere til hver især at reducere deres personlige CO2-udledning.

Blandt de mange interessante resultater af partnersamarbejdet var,
  • At det lykkedes at udvikle og drive et partnerkoncept i et samspil med ministeriet og de vigtigste myndigheder med berøring til området, som var hidtil uset fleksibelt, manøvredygtigt og vidtgående. Men som samtidig gennem tre år kørte næsten 100 procent problemfrit og uden kedelige "sager".
  • At partnerskaberne skabte store fordele både for ministeriet og partnerne og i praksis udfoldede sig som en ekstremt effektiv kommunikationsmotor for kampagnens budskaber. Uden at ministeriet blev kompromitteret af cobrandingen, og uden at det fik karakter af "greenwash" eller troværdighedssvækkende kommercialisme.
  • At det krævede en meget tæt og løbende pleje af partnerne og konceptet, som blev varetaget for ministeriet af Publikum, men til gengæld gav helt uforholdsmæssig store gevinster.
  • At det samtidig skabte ny bevidsthed og startede reelle forandringsprocesser indadtil hos partnerne.
Et væld af aktiviteter
Partnersamarbejdet var en helt nyskabende måde at drive offentlig kampagne på – og blev afgørende for, at kampagnen fik så stor gennemslagskraft. Metoden bragte kampagnen ud i alle hjørner af Danmark og på alle niveauer: på torve og gader, i virksomheder og kommuner, på emballager og i private hjem. Partnerne fik en række, nøje afvejede muligheder for cobranding med kampagnen og dermed med Klima- og Energiministeriet. De skulle til gengæld gøre en reel indsats, blandt andet ved at levere synlighed til kampagnen og dens budskaber. I en lang række tilfælde udviklede vi særlige aktiviteter eller "kampagner-i-kampagnen" med engagerede enkeltpartnere, ofte med meget stor opmærksomhedsværdi. Blandt de 134 partnere var først og fremmest store og små virksomheder, men også mange kommuner, NGO'er og institutioner. Blandt de mange partneraktiviteter var instore i fx Silvan, Spar, Statoil og COOP, emballagekampagne på Coca-Cola flasker og på vaskepulver, torve-events, turnéer og dør-til-dør, tilbudsaviser, webbanners, nyhedsbreve, kundemagasiner, konkurrencer, TV-annoncering og meget andet.
NYHED:
Grundskole: Succes med pressemeddelelser
Nu skal du have succes med dine pressemeddelelser. Her er et basiskursis.
NYHED:
Nu er den bedste webdesigner en tekstforfatter
Fokuser på indhold – en tekstforfatter kan være din bedste webdesigner.