Publikum Kommunikation
lautrupsgade 7
DK-2100 København Ø
4070 8050
service@publikum.biz
Nyheder
Vi skaber PR – med eller uden pressen
PR er en integreret del af alt, hvad vi gør hos Publikum. Derfor er der ikke én case på disse sider, der ikke samtidig har fået dækning i pressen, på nettet eller i andre medier. Nedenfor ser du bare et lille udvalg. Vi har lang erfaring som journalister og ledere ”på den anden side af skrivebordet” og er derfor skarpe på at tænke vinkler og skabe historier, så de passer på bestemte mediers dagsordener – og så alle får glæde af indsatsen.
  Vellykket PR handler om at se sit budskab med mediets øjne – og med slutmodtagerens. Men også om at gøre det nemt for mediet at håndtere sagen. Også, når det er en "møgsag". Man bliver altid blind på sit eget felt, og derfor finder vi ofte oplagte historier, som kunden aldrig selv har tænkt på. Men vi arbejder også med fremtidens stærke web-PR, der udnytter søgemaskinerne til at skabe effektiv synlighed direkte over for målgruppen – uden om pressen.

PR for klimakampagnen ”1 ton mindre”

PR var en central del af klimakampagnen ”1 ton mindre”, som Publikum Kommunikation drev i 2007-2009. Kampagnen spillede på alle PR-strenge og opnåede flere tusinde omtaler i alle medietyper landet over.

Foruden pressemeddelelser var virkemidlerne i kampagnen tæt kontakt til førende, danske klimajournalister, bistand til pressen i forbindelse med klimaartikler, pressemøder og -events, artikler med spareråd til lokalpressen i hele landet og andre aktiviteter.

1 ton mindre udviklede sig efterhånden til en fast reference, når pressen beskæftigede sig med klima og personlige handlemuligheder.

Desuden har fakta og viden fra 1tonmindre.dk været brugt i stort omfang. Et meget stort antal artikler har også nævnt eller handlet specifikt om kampagnen eller dens aktiviteter – ligesom kampagnen har været rost og debatteret.

Blev et folkeligt ikon for klimaindsatsen
Endelig udviklede kampagnekloden og kampagnelogoet sig til at få en status som generelt, folkeligt ikon for klimaindsats og handlemuligheder for personlig CO2-reduktion. Derfor blev de hyppigt brugt som apropos-illustration til artikler og TV-indslag, der ikke direkte nævnte kampagnen, men handlede om dens emnefelt.

Foruden presseomtale indgik kampagnen også i kommunikationen fra især partnerne i kampagnen – det var private virksomheder, frivillige organisationer og offentlige institutioner (læs mere om ”1 ton mindre”-partnerne her). Men også mange virksomheder og organisationer uden for partnerkredsen omtalte kampagnen og dens budskaber.

 

Så mange omtaler blev det til
Der har været svært helt nøjagtig at måle, hvor mange omtaler, PR-indsatsen har affødt, ved at benytte et redskab som for eksempel Infomedia. Dertil har omtalemængden været for overvældende, og der har været for mange ”huller i sien”: I et stort antal artikler om kampagnens indhold er navnet ikke korrekt nævnt. Nogle omtaler i medier overvåges ikke af Infomedia og lignende søgetjenester. Der var et stort antal billeder af bredt kendte ”1 ton mindre”-motiver som kloden og kampagnelogoet, uden at kampagnen nævnes direkte. Og der var omfattende omtale i partneres medier og øvrige kommunikation.

En konservativ optælling via Infomedia giver lidt over 4.000 omtaler i perioden 2007-2009, hvor kampagnen var aktiv.

NYHED:
Grundskole: Succes med pressemeddelelser
Nu skal du have succes med dine pressemeddelelser. Her er et basiskursis.
NYHED:
Nu er den bedste webdesigner en tekstforfatter
Fokuser på indhold – en tekstforfatter kan være din bedste webdesigner.