Publikum Kommunikation
lautrupsgade 7
DK-2100 København Ø
4070 8050
service@publikum.biz
Nyheder
Vi hjælper danske mediehuse til bedre magasiner
Når mediehuse skal udgive nye magasiner eller forny eksisterende publikationer, træder vi til med publicistisk rådgivning. Vi leverer strategi, policy og markedsføringskoncepter. Og vi hjælper med at finde de rigtige medarbejdere. Men vi kan især – som nogle af de få i Danmark – levere en jordnær og konkret rådgivning og sparring: Hvilke forsider virker? Hvordan taler man til sine læsere? Hvad interesserer læserne sig for?
  Hvordan skrues et godt blad sammen? Hvilke skrifter passer? Hvordan holdes omkostningerne nede? Alt dette kan vi, fordi vores ledelse i mange år har arbejdet i ledende stillinger hos førende mediehuse – både inden for kommercielle magasiner og i fagpressen. Her har vi nystartet og relanceret en række publikationer. Den spidskompetence har flere mediehuse gjort brug af. Her viser vi nogle få.

Relancering af månedsmagasin for ryttere

Magasinet Hest, der udgives af Dansk Landbrugs Medier, er et traditionsrigt og markedsdominerende hestemagasin, som primært retter sig mod semi-rutinerede ryttere. Trods den stærke position var magasinets grafiske linje blevet forældet og i sin tone ude af trit med kernepublikummet. Samtidig var der et behov for at systematisere brugen af de forskellige tekstelementer og af de grafiske virkemidler.

Publikum Kommunikation indledte sammen med de ledende kræfter på bladet – redaktøren og den marketingansvarlige – en proces, der klargjorde de indholdsmæssige og grafiske udfordringer og udviklede derefter grundlaget for en ny designlinje og en policy for bladets miks og de enkelte artiklers opbygning.

Resultatet var et sammenhængende og moderne magasin, der kommunikerede mere præcist med sit publikum. En neddæmpet, lidt konservativ og aristokratisk stil positionerede bladet som det centrale magasin på området. Samtidig var bladet blevet mere læservenligt – serverede stoffet bedre og mere forståeligt. Virkemidlerne var blandt andet en ny organisering af stoffet på siderne, øget brug af på forhånd designede bokse, brug af indtekster på billeder, øget variation i brug af fotos og tegninger samt andre kommunikative værktøjer.

Publikum Kommunikation trak på sin mangeårige erfaring fra magasinverdenen, herunder forlag som Bonniers Specialmagasiner og Børsen Magasiner.
NYHED:
Grundskole: Succes med pressemeddelelser
Nu skal du have succes med dine pressemeddelelser. Her er et basiskursis.
NYHED:
Nu er den bedste webdesigner en tekstforfatter
Fokuser på indhold – en tekstforfatter kan være din bedste webdesigner.