Publikum Kommunikation
lautrupsgade 7
DK-2100 København Ø
4070 8050
service@publikum.biz
Nyheder
Det vigtigste vindue til dine kunder
Godt og gennemtænkt webcontent er det vigtigste fundament i al kontakt til dine kunder eller til borgere. Det er her, de først søger information; og det er her, de afgør købet. Vi tror på webcontent, der er så målrettet på dine kunder som muligt. Indrettet til at svare på deres spørgsmål; ud fra deres behov lige nu. Nemt og hurtigt, men med den fulde historie nedenunder. Så de holdes i hånden helt hen til handlingen. Og så de kommer tilbage.
  Vi leverer alt fra effektivt tekstcontent til komplette websites – inklusive styring af vores eller dine grafikere og programmører. Vi er stærke på at skabe strukturen og vælge vinklerne, så din modtager bliver trukket med ind og finder, hvad han søger. For det er det primære. Men vi kan også de interaktive gadgets, som skaber involvering. Og vi kan styrke din langsigtede synlighed i webuniverset. Det er nemlig ved at udvikle sig til den vigtigste PR-platform.

Danmarks store webside om varmepumper

Energistyrelsen ønsker at påvirke danskerne til at udskifte de energifråsende og klimabelastende oliefyr med især varmepumper. Styrelsen bad Publikum Kommunikation, som har stor viden og kommunikationserfaring på området, om at udvikle en pjece og styrelsens officielle, fyldestgørende website rettet mod især husejere med oliefyr og gasfyr. Projektet fik navnet Varmepumpesiden.dk.

En kæmpe beslutning
Pjecen og sitet svarer på de fleste af de væsentlige spørgsmål, som husejere stiller sig, før de kan tage en beslutning om at skifte fra olie- eller gasfyr til et jordvarmeanlæg eller en luft til vand-varmepumpe: Økonomi, valg af den rigtige løsning, installationsprocessen, hvor nemt det er i hverdagen, tilbagebetalingstid, fordele og ulemper, teknik, regler osv.

Behovet for en officiel, dedikeret webressource med kvalitetsikrede fakta til borgerne (og til mange branchefolk ...) er indlysende. Et jordvarmeanlæg eller en luft til vand-varmepumpe er en stor investering for en familie, og samtidig er det en forholdsvis ny og ukendt teknologi. Hvis man som husejer føler sig usikker, fordi det ikke er muligt at indhente tilfredsstillende, uafhængig information, er risikoen stor, for at man dropper ideen.

Trin for trin med husejerens øjne
Både pjecen og sitet er opbygget i syv trin, der med husejerøjne afspejler hele forløbet fra beslutningsfasen over økonomiberegningen og valg af installatør til færdigt arbejde og efterkontrol. Desuden får man den tekniske forklaring på, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at trække varme ud af kold jord eller luft, og man får svar på de mest almindelige spørgsmål.

De syv punkter kan læses på to niveauer: På første niveau får man basisinformationen, og hører man så til de husejere, som føler sig trygge ved at få mest mulig baggrundsinformation, kan man gå videre til en underside, der går yderligere i dybden.

Total-leverance fra A til Z
Publikum Kommunikation stod for alle dele af projektet: Koncept, al research og tekst, grafik og layout, foto, upload og styring af CMS-leverandør.

Varmepumpesiden.dk er ikke kun til glæde for slutbrugeren. Også varmepumpebranchen har taget godt imod projektet. Branchen har under udviklingen af Varmepumpesiden.dk været med på råd gennem en række møder. Og indholdet er blevet kontrolleret af både professionelle branchefolk og af Teknologisk Institut.
NYHED:
Grundskole: Succes med pressemeddelelser
Nu skal du have succes med dine pressemeddelelser. Her er et basiskursis.
NYHED:
Nu er den bedste webdesigner en tekstforfatter
Fokuser på indhold – en tekstforfatter kan være din bedste webdesigner.